(Vestviken 24)

Dette skriver følgende bedriftsledere i Vestfold i et åpent brev til statsminister Erna Solberg: Merete Berdal, Jotron, Jørgen Broch, Norautron, Steven Foss, FossTech, Morten Gran, Grans Bryggeri, og Thor Erling Lund, Consilio Kommunikasjon.

Regiondirektør i NHO, Kristin Saga, har også undertegnet brevet.

Færre arbeidsplasser                        

I brevet viser de til den framlagte undersøkelsen fra NHO der ni av 10 bedriftsledere ber om at formuesskatten på arbeidende kapital fjernes. Overskriften i brevet fra Vestfold-lederne er: – Færre arbeidsplasser med mer formuesskatt.

– Vi representerer et utvalg av norskeide Vestfold-bedrifter med hundrevis av ansatte. Hadde formuesskatten vært høyere, ville det vært færre ansatte. Det er vanskelig for oss å forstå hvorfor politikere som i festtaler sier at de ønsker mer norsk eierskap og flere lønnsomme jobber, vil øke en skatt som kun betales av norske eiere, og ikke utenlandske kapitalister, heter det i brevet.

– Våre formuer er ikke penger i puta – det er maskiner, produksjonsutstyr, det er rett og slett jobben til veldig mange!, skriver bedriftslederne.

– Ingen av oss er mot å betale skatt, vi ønsker alle å bidra til fellesskapet. Derfor betaler vi selskapsskatt, arbeidsgiveravgift, utbytteskatt og merverdiavgift med glede. Men ved å øke en skatt som kun rammer norske eiere (formuesskatten), mens man senker skatter som utlendinger betaler (selskapsskatten), så lar man i praksis norske eiere betale for utlendingers skattelette.

Hvorfor straffe norske eiere?

Som norske og lokale eiere mener senderne av brevet at det bør være åpenbart at norsk og lokalt eierskap føler andre forpliktelser overfor sine ansatte og lokalsamfunnene de bor i, enn f.eks. et fond styrt fra USA.

– Hvorfor belønne finansakrobaten i New York, mens eierne i FossTech, Norautron eller Jotron skal straffes? Vi vet at hvis bedriften går dårlig så handler det om jobbene til mennesker vi kjenner personlig, og som våre barn deler fellesarenaer som skole og idrettslag med.

De har forståelse for at ting forenkles i politisk retorikk, men alle politikere som har vært på bedriftsbesøk hos norskeide bedrifter bør vite at det ikke stemmer at alle som betaler formuesskatt har penger på bok.

Maskiner, kjetting, biler

– Det er maskiner, lokaler, kjetting, biler – det er med andre ord det vi trenger for å gjøre jobben vår og skape flere jobber! Det er å overvurdere norske bedrifters yteevne at de både skal klare verdens høyeste arbeidslønninger og samtidig belastes med en straffeskatt på investerte jobber hvert år.

Vi skal selvfølgelig betale skatt når vi tjener penger. Men skatt på arbeidende kapital er noe man som bedriftseier må betale uansett om bedriften går bra eller dårlig. Det må vi få ryddet opp i, heter det i brev et til statsministeren.

– Skal vi i Vestfold gi folk og ungdom et trygt sted å bo der næringslivet og jobbskapingen blomstrer, må våre politiske myndigheter brette opp ermene og fjerne det som gjør at det nå brenner i begge ender; skatt på arbeidende kapital, en skatt på norsk eierskap, skriver Merete Berdal, Jørgen Broch, Steven Foss, Morten Gran, Thor Erling Lund og Kristin Saga i brevet.