(Vestviken 24)

Tall for skattytere som ikke omfattes av leveringsfritak viser at det er 6 prosent – eller 21.000 nordmenn – som enda ikke har levert selvangivelsen, skriver Nettavisen.

Det er en nedgang fra tidligere år.

Før har andelen som ikke har levert ligget på rundt 8 prosent i slutten av juli, viser tall fra Skatteetaten.

– Nytt i år er at vi allerede i midten av juni purret rundt 30.000 personlig næringsdrivende, noe som er to måneder tidligere enn i fjor, sier kommunikasjonsrådgiver Ole Ekhaugen i Skattetetaten til Nettavisen.

Kan ikke bruke fritak

Kommunikasjonsrådgiveren forteller at Skatteetaten også har forbedret informasjonen til de som har mottatt selvangivelse for næringsdrivende.

– De må levere selvangivelsen og kan ikke bruke leveringsfritaket slik som lønnstaker og pensjonister kan, sier Ekhaugen.

Han forteller at Skattetaten også har lansert en ny og forenklet innleveringstjeneste for de som har enklere skatteforhold.

Risikerer tilleggsskatt

For de som ikke har levert haster det.

– De som ennå ikke har mottatt purring er de som hadde fått innvilget utsettelse. Hvis de ikke leverer i løpet av kort tid, vil disse bli purret i august, sier Ole Ekhaugen i Skattetetaten.

Han understreker at de som ikke har levert må levere snarest mulig for å unngå skjønnsligning. Det innebærer at Skatteetaten fastsetter skatten på grunnlag av de opplysningene som er tilgjengelig.

– Skjønnsligning kan ikke bli like korrekt som når skattyterne selv rapporterer, så det fører til mange klager og ekstra jobb for både skattyterne og Skatteetaten, sier Ekhaugen og advarer:

– Alle som blir skjønnslignet risikerer tilleggsskatt.