(Vestviken 24)

En rettsmaraton – om en bryggeutvidelse – har sannsynligvis kommet i mål, melder Finansavisen.

Det hele startet da hytteeier Øystein Stray Spetalen mente at hyttenabo Carl Christian Fon måtte byggesaksbehandle en bryggeutvidelse.

Fylkesmannen stadfestet at Fon ikke trengte å byggesaksbehandle utvidelsen. Rettsrundene har pågått for å få opphevet Fylkesmannens vedtak.

Første rettsrunde i 2012

Høsten 2012 avviste Oslo tingrett Spetalens krav, og mente det var ugyldig. Spetalen fikk tingrettens slutning annullert av Borgarting lagmannsrett. Det viste seg nemlig at feil tingrettsdommer hadde signert dommen, sammenlignet med hvilken dommer som var oppført på forsiden av dommen. Retten var derfor ikke lovlig sammensatt.

Spetalen har hele veien hevdet at bryggeutvidelsen var ulovlig i henhold til plan- og bygningsloven. Den opprinnelige tillatelsen fra kommunen gikk ut på at brygga kunne være 20 meter lang med  lengde og fem utriggere. Brygga viste seg å være 30 meter lang med 17-18 utriggere da den sto ferdig.

Andre rettsrunde

På grunn av saksbehandlingsfeilen i første runde, måtte saken gjennom tingretten og lagmannsretten på nytt i 2014 og -15. Fylkesmannens vedtak ble da på nytt kjent ugyldig av tingretten.

LES OGSÅ: Skatteetaten med tungt bokettersyn hos Spetalen

I januar 2015 ble Spetalens anke forkastet av lagmannsretten. Dermed anket Spetalen videre til Høyesterett, som også forkastet anken. Men det stanset ikke der.

Tredje runde: Erstatningssak

Etter to runder i ting- og lagmannsrett hadde det påløpt betydelige kostnader for Spetalen. Da påberopte han at staten, ifølge tvisteloven, måtte ta ansvar for partenes saksomkostninger som skyldtes saksbehandlingsfeilen i tingretten.

Totalt krevde han 423.802 kroner i erstatning. I tillegg krevde han at kostnader i forbindelse med en ny behandling av erstatningssøksmålet også ble dekket. De utgjorde 72.516 kroner.

LES OGSÅ: Kraftig Aqualis-fall etter Spetalen-exit

Mulig fjerde runde: Staten kan anke

Borgarting lagmannsrett har nå avsagt dom i erstatningssaken. Der får Spetalen medhold. Staten må derfor ut med en halv million til investoren.

Men: Staten har fortsatt mulighet til å anke dommen om erstatning.

LES OGSÅ: Spetalen tapte mot nabo i retten – kjøpte hytta hans