(Vestviken 24)

På landsbasis ble 94 kriminelle aktører i fjor satt ut av spill som følge av felles kontroller i regi av Arbeidstilsynet, Nav, politiet og skattemyndighetene.

20 kriminelle stanset

– I deres region ble 20 kriminelle aktører stanset som følge av felles kontroller i fjor, sa statsråd Hauglie før hun klippet snoren i det nye senteret, som får kontorplass til 20 medarbeidere fra de ulike etatene.

LES OGSÅ: Her rykker Skatteetatens kontrollører ut: – Det har hendt arbeidere springer fra stillaser og stiger

Mange representanter for de etatene som samarbeider mot akrim var til stede under åpningen, og flere av dem roste hverandre for god samarbeidsvilje, i korte taler. Ordfører Petter Berg ønsket senteret velkommen til Tønsberg.

 

I tilknytning til senteret i Tønsberg er det etablert operative grupper i Buskerud, Vestfold og Telemark. Operativ gruppe i Vestfold vil fysisk sitte på akrimsenteret, mens de operative gruppene i Buskerud og Telemark vil være tilknyttet senteret med faste møtepunkter.

Skal ut på veien

Medarbeidere i de operative gruppene representerer Arbeidstilsynet, Politiet, Nav, Skatt Sør og skatteoppkreverne. De skal sammen, ukentlig, være ute på veien i de tre fylkene. De skal sørge for lokal tilstedeværelse, aksjoner og økt oppdagelsesrisiko.

LES OGSÅ: Felles dugnad mot useriøse aktører i bygg og anlegg

Akrimsenteret skal rette innsatsen mot bransjer hvor man vet at risikoen for arbeidslivskriminalitet er høy. Bransjer som dominerer er byggebransjen (også privatmarkedet), serveringsbransjen, renhold, bilpleie og andre arbeidsintensive bransjer.

Destruktiv kraft

Vi er så heldige i Norge at arbeidstakere og arbeidsgivere stort sett har felles interesser, og står sammen om å sikre et godt arbeidsmiljø og anstendige arbeidsforhold, sa statsråden fredag.

– Arbeidslivskriminalitet undergraver disse verdiene. De kriminelle aktørene utgjør en destruktiv kraft i arbeidslivet. Virkningene av akrim er at sårbare arbeidstakere utnyttes, de seriøse virksomhetene taper oppdrag og fellesskapet mister inntekter, sa Anniken Hauglie.

De senere årene har denne typen kriminalitet blitt mer omfattende, grovere og mer sammensatt.

– De kriminelle aktørene finner også nye metoder for å unngå å bli oppdaget.

Avanserte nettverk

– Dere som ser dette på nært hold kan fortelle om avanserte nettverk som flytter den kriminelle aktiviteten mellom bransjer. Etatene må jobbe tett sammen hvis vi skal lykkes med å bekjempe arbeidslivskriminaliteten, sa statsråd Hauglie.

– Vi må utnytte hele spekteret av ressurser som politi, Nav, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene, sa hun og viste til at det i Norge nå er opprettet sju samlokaliserte sentre som det i Tønsberg.

– Dette samarbeidet gir svært gode resultater, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i Tønsberg fredag.