20 nystartede selskaper i Vestfold

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Det ble startet 20 nye aksjeselskaper i Vestfold i uke 28.

DEL

(Vestviken 24) Flest var det i Sandefjord med seks nye selskaper. Det var nyetableringer i sju av fylkets kommuner.

Les også: 35 nye selskaper i uke 27

Holmestrand

CAMBIO DRIFT AS (Konsulenttjenester innen bygg og anlegg. Drift, utvikling og investering i fast eiendom, drift og utvikling av selskaper som driver med fast eiendom og omsetning av tjenester i den forbindelse. Investering i aksjer og andeler samt deltakelse i annen næringsvirksomhet.) Daglig leder: Runar Haug

SAFE DRIVING AS (Å drive trafikkskole med alt som naturlig hører inn under dette.) Daglig leder: Britt Karin Antonsen-Normo

Horten

BUSINESSBAYS AS (Programmeringstjenester og vedlikehold og utvikling av web portal, herunder deltakelse i virksomhet med samme virksomhet og formål.) Daglig leder: Bjørnar Mikkelsen

ZR INVEST AS (Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, handel med kapitalvarer, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.) Daglig leder: Roy Ludvig Juvodden

Larvik

NANSET LEGEKONTOR EIENDOM AS (Drift av egen fast eiendom.) Daglig leder: Jens Kristian Fagernæs

PLUSOFFICE AS (Levering av konsulenttjenester innen programvareutvikling, programvareutviklingsstøtte til kunder og utvikle SaaS-løsninger internt for salg mot bedriftsmarkedet.) Daglig leder: John Anmarkrud Strandmyr

SAFE CITY SERVICE AS (Kjøp og salg innen sikkerhet. Dørvakttjenester og arrangementer.) Styrets leder: Arne Solbu

TJODALPH HOLDING AS (Å investere i andre selskaper.) Daglig leder: Cato Skaug

Nøtterøy

BOLIGRÅD AS (Boligrådgivning og konsulentvirksomhet, herunder verdivurderinger av bolig- og næringseiendom, kjøps /salgsveiledning vedr. eiendom, seksjonering, opsjonsavtaler, fradeling av tomter, forvaltning av festetomter m.m. Selskapet skal ikke drive med eiendomsmegling. Formålet omfatter også investering i, utvikling av og utleie av fast eiendom. Formålet omfatter også varehandel og herunder eksport og import og investerings- og plasseringsvirksomhet, herunder investering i aksjer og andre verdipapirer samt deltakelse i selskap med lignende forhold som nevnt foran.) Daglig leder: Anders Svartemyr Eggum

NORDIC LIGHTING SOLUTIONS AS (Produksjon, kjøp og salg av belysning med tilhørende tjenester, samt kjøp og salg av aksjer, investering i fast eiendom, deltagelse i andre virksomheter, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.) Daglig leder: Jørn Furuhaug

Sandefjord

BDG-HOLDING AS (Bygging og utleie av fast eiendom, generell investeringsvirksomhet, herunder handel med verdipapirer, investering i selskaper, eiendom og andre aktiva.) Daglig leder: Erik Bostrøm

HAGE OG LANDSKAPSSERVICE AS (Utleie og drift av fast eiendom, med dertil hørende virksomhet. Gartner og vaktmestertjenester, og andre tjenester som naturlig hører sammen med dette.) Daglig leder: Kjell Aage Sparvath

POLAR MILJØ UTLEIE AS (Utleie av maskiner, handel og konsulentvirksomhet. Selskapet kan delta i andre selskaper av enhver art.) Daglig leder: Thomas Bjørnstad

RAMMEMESTEREN SANDEFJORD AS (Innramming, reparasjon og salg av bilder og kunst og det som naturlig hører innunder dette, samt deltakelse i andre virksomheter.) Daglig leder: Bjørn Myklebust

TORP HOTELLEIENDOM AS (Kjøp, salg, utvikling og drift av fast eiendom.) Styrets leder: Ernst Magne Carlsen

TREMAX HOLDING AS (Investere i og eie andeler og aksjer i andre selskap.) Daglig leder: Kenneth Fredriksen

Tjøme

REKKVERK VESTFOLD AS (Salg, produksjon og montasje av rekkverk, gjerder og trapper, samt transport, diverse plate- og sveisearbeid og sandblåsing.) Daglig leder: Rune Andreassen

Tønsberg

ASKJEM EIENDOM AS (Investering i selskapsandeler, verdipapirer og fast eiendom og virksomhet som står i denne forbindelse.) Styrets leder: Kjell Erik Askjem

RINGBAKKEN AS (Investering i eiendom, aksjer og verdipapirer, samt deltakelse i andre selskaper.) Styrets leder: Olav Thorvaldsen Solum

TOLVSRØD EIENDOM AS (Eierskap, utvikling og forvaltning av fast eiendom og eiendomsprosjekter. Herunder kjøp og salg, samt investering og deltakelse i andre selskaper.) Daglig leder: Lars Kristian Bettum

Artikkeltags