Er du utdannet håndverker? Næringslivet skriker etter deg!

Seks av ti bedrifter oppgir at de mangler noe av den kompetansen de trenger. Ikke minst er håndverkere, ingeniører og andre med teknologisk bakgrunn sterkt etterspurt i flere bransjer.