(Vestviken 24)

Torsdag sendte Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) søknad til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) om å få status som universitet, opplyser høgskolen i en pressemelding.

– I søknaden dokumenterer vi forhold knyttet til vår profil, strategi, organisering, kompetanse, utdannings- og forskningsvirksomhet og nasjonale og internasjonale posisjon. Søknaden skal svare på krav som nasjonale forskrifter stiller til universitetsakkreditering, sier Petter Aasen, rektor ved HSN.

Hadde håp om kommende skoleår

HSN har til sammen åtte studiesteder. I Vestfold har de campus på Bakkenteigen. Aasen vil ikke spekulere i når HSN offisielt kan bli Universitetet i Sørøst-Norge, men sa for seks måneder siden at han håpet på universitetsstatus innen kommende skoleår.

Les også: Høyskolen kan være universitet neste høst

– Da kirke-, utdannings- og forskningskomiteen behandlet den såkalte strukturreformen som HSN er et resultat av, uttalte den at flere nyfusjonerte institusjoner kan ha et ønske om å skifte institusjonskategori som følge strukturendringer i sektoren, og den at den var positiv til dette, sier Aasen.

– Komiteen understreket at den forventet at NOKUT i den sammenheng legger til rette for effektive og smidige søknadsprosesser og vurderinger, samtidig som faglige hensyn ivaretas på best mulig måte. Så langt har NOKUT fulgt opp dette i den dialogen vi har hatt. Vi forventer at det også vil gjelde selve søknadsbehandlingen.

Kan ta minst åtte måneder

Tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund, opplyser at det vil ta en stund å behandle søknaden.

– NOKUT skal først starte med en administrativ gjennomgang av alt materialet HSN nå har levert i søknaden. Deretter skal det settes ned en sakkyndig komité bestående av fagfeller, både tunge folk fra akademia, og fagfolk innenfor HSNs fagområder. Disse skal blant annet gjøre et institusjonsbesøk, sier Lund.

– Siden NOKUT nå også sjekker institusjonen mot «høy internasjonal kvalitet», så vet vi ikke helt hvor lang tid prosessen vil ta. Tidligere har det tatt minst åtte måneder, sier Lund, som dermed antyder at skolestart til høsten komme i tidligste laget før universitetsstatusen kan bli et faktum.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Vil gi konkurransefortrinn

Høgskolen har jobbet med søknaden helt siden institusjonen ble etablert 1. januar i fjor, og målet om universitetsstatus har ikke vært noen hemmelighet. HSN har allerede tatt i bruk nettadressen www.usn.no, men Aasen sa i januar at dette skyldes den engelske forkortelsen på høgskolen: «University College of Southeast Norway».

Målt i antall studenter er HSN landets fjerde største utdanningsinstitusjon, med 18.000 studenter. Rektoren sier at universitetsstatus vil gi et konkurransefortrinn med tanke på rekruttering av ansatte og studenter.

– HSNs virksomhet skal ha høy internasjonal kvalitet. Våre fagmiljøer er stadig mer aktive på internasjonale samarbeids- og konkurransearenaer. Da er det viktig å seile under et flagg som signaliserer hva slags høyere utdanningsinstitusjon vi er. I et hvilket som helst annet land ville en institusjon med HSNs kompetanseprofil, utdanningsportefølje og forskningsvirksomhet hatt betegnelsen universitet. Vi er derfor opptatt av å dokumentere vår status i forhold til de særnorske kriteriene, sier Aasen.