(Vestviken 24)

I disse dager skal du ha mottatt en oversikt over inntekter og skattetrekk fra arbeidsgivere og andre som betalte deg lønn eller pensjon i fjor. Du skal i tillegg ha fått årsoppgaver fra for eksempel bank, forsikringsselskap og barnehage. Opplysningene i årsoppgaven skal være de samme som er rapportert til Skatteetaten.

– Det er viktig at folk allerede nå sjekker at opplysningene i årsoppgavene stemmer. Grunnen til det er at opplysninger fra årsoppgavene blir forhåndsutfylt i skattemeldingen. Feil i årsoppgavene medfører også feil i skattemeldingen, sier pressesjef i Skatteetaten Merete Bergeland Jebsen.

Årsoppgavene kan du motta per brev, e-post, i nettbanken eller i digital postkasse. Du kan også i noen tilfeller få melding om at du må logge deg inn på nettsiden til avsender for å lese årsoppgaven der.

– Hvis du oppdager feil, bør du raskt gi beskjed til dem som har sendt deg årsoppgaver og be dem rette opp og sende korrigerte opplysninger til Skatteetaten, sier Jebsen.

Endringer kommer med på skattemeldingen hvis Skatteetaten mottar disse innen 1. mars.

Eksempler på aktuelle årsoppgaver

  • Sammenstilling av inntekter og forskuddstrekk fra arbeidsgiver
  • Årsoppgave fra borettslag/boligaksjeselskap/boligsameie
  • Pensjonsoppgave fra trygdeutbetalere
  • Årsoppgave fra banker
  • Årsoppgave fra forvaltningsselskapet med oversikt over beholdning og realisasjon av verdipapir
  • Årsoppgave fra forsikringsselskap
  • Årsoppgave fra barnehage eller skolefritidsordning
  • Årsoppgave over gaver du har gitt til frivillige organisasjoner, eller til forskning/yrkesopplæring