Byggepris til «nye» Sykehuset i Vestfold

PRISVINNER: Seniorrådgiver Arne Malonæs (t.v.) overrakte prisen til Tønsbergsprosjektets Inge Aarseth.

PRISVINNER: Seniorrådgiver Arne Malonæs (t.v.) overrakte prisen til Tønsbergsprosjektets Inge Aarseth. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Det såkalte Tønsbergprosjektet for utbygging av Sykehuset i Vestfold har mottatt en såkalt "Beste praksis"-pris for den digitaliseringen det er lagt opp til under byggingen.

DEL

(Vestviken 24) Prisen er gitt av Bygg21, som er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Samarbeidet skal legge til rette for bedre bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling i byggeprosjekter.

Digital samhandling

– Sykehuset i Vestfold har som byggherre i Tønsbergprosjektet tatt aktive grep og satt seg ambisiøse mål for å forbedre informasjonslogistikk og digital samhandling. Det fortjener oppmerksomhet og anerkjennelse fra bygg- og eiendomsbransjen, sa Bygg21-direktør Sverre Tiltnes da han overraskte prisen.

LES OGSÅ: Sykehusutbyggingen: Billigere, raskere, bedre

Tønsbergprosjektet skal erstatte gamle bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. Når utbyggingen står ferdig i 2021 vil pasienter og ansatte flytte inn to splitter nye bygg. Byggherren har valgt funksjonelle løsninger helt fra start.

– Vi er veldig takknemlige for denne anerkjennelsen. Vi har et ønske om å bidra til å effektivisere byggebransjen - samtidig som det skal gi bedre og mer effektive løsninger for både prosjektet og sykehusets driftsorganisasjon, sier prosjektleder for digital samhandling, Inge Aarseth.

Dette er den første "Beste praksis"-prisen Bygg21 deler ut. I begrunnelsen for tildelingen roses Tønsbergprosjektet for å ha utfordret leverandørene til å ta i bruk standarder for å lagre og hente produktdata ved hjelp av små digitale brikker.

Bruker digitale brikker

Brikkene knyttes til produktene – hvor de bidrar til å identifisere produktene og koble de til programvaren BIM. BIM er et digitalt 3D-verktøy der arkitekter, ingeniører og entreprenører kan samarbeide om tegninger, modeller og selve byggene.

LES OGSÅ: Nå begynner byggingen, men først skal det rives

Med denne prisen innleder Bygg21s en "Beste Praksis"-kampanje. Kampanjen oppfordrer alle aktører i bygge- og eiendomsbransjen til å dele sine beste metoder for å bygge effektivt, bærekraftig og med rett kompetanse.

Byggingen av det nye Sykehuset i Vestfold skal ikke bare være rimeligere enn tilsvarende prosjekter, den skal også gå raskere. Målet er i tråd med Sykehusbyggs og Helse Sør-Østs ambisjon om å effektivisere sykehusbygging i Norge.

Artikkeltags