Vurderer sikring av 111 fjellskjæringer ved E18 gjennom Vestfold

Arbeidet med eventuell sikring vil ikke starte før til høsten, dersom ikke spesiell rasfare skulle tilsi noe annet.