Personalia

Arve og Karin Johansen har gifta seg
Arve og Karin Johansen
Torsten Myrvold og Ellen Synnøve Dahl Matre har gifta seg
Torsten Myrvold og Ellen Synnøve Dahl Matre
Rhea Luna Atanacio og Bjørn Vidar Heimdal har gifta seg
Rhea Luna Atanacio og Bjørn Vidar Heimdal
Minnie Kathrine Henriksen og Jørgen Haslestad har gifta seg
Minnie Kathrine Henriksen og Jørgen Haslestad
Hege Trondsen og Endre Gustavsen har gifta seg
Hege Trondsen og Endre Gustavsen
Kjetil Nygård og Linn Therese Nygård (Kristensen) har gifta seg
Kjetil Nygård og Linn Therese Nygård (Kristensen)
Hege Bråten og Jan Kristian Hverven har gifta seg
Hege Bråten og Jan Kristian Hverven
Helene Luhr & Gunnar Hovland har gifta seg
Helene Luhr & Gunnar Hovland
Cecilie og Glenn har gifta seg
Cecilie og Glenn
Anne Kristine Høstmælingen og Ole Bertil Grennæs har gifta seg
Anne Kristine Høstmælingen og Ole Bertil Grennæs
Marianne Tingbø og Benny Olsen har gifta seg
Marianne Tingbø og Benny Olsen
Raymond Wong og Monica Tungesvik Wong har gifta seg
Raymond Wong og Monica Tungesvik Wong