Personalia

Anne-Kathrine Rodal Johansen er 5 år
Anne-Kathrine Rodal Johansen er 5 år
Nora Elise Miller er 18 år
Nora Elise Miller er 18 år
Jakob og Jonathan Lia Nedrebø er 2 år
Jakob og Jonathan Lia Nedrebø er 2 år
Neah Line Iversen er 3 år
Neah Line Iversen er 3 år
Kasper Bastholm Halvorsen er 8 år
Kasper Bastholm Halvorsen er 8 år
Lucas Brennhovd Masinde er 2 år
Lucas Brennhovd Masinde er 2 år
Arne Aase er 90 år
Arne Aase er 90 år
William Lindahl Skolem er 3 år
William Lindahl Skolem er 3 år
Mats Gran Meisingset er 4 år
Mats Gran Meisingset er 4 år
Heidi Hvål Olsen er 30 år
Heidi Hvål Olsen er 30 år
Heidi Hvål Olsen er 30 år
Heidi Hvål Olsen er 30 år
Fabian Simonis er 3 år
Fabian Simonis er 3 år