Mange gjør som Paul nå: – Et kjempeopplegg

De siste dagene har vært preget av glatte veier og fortau. Det merkes på strøsand-prosjektet.