Er det ukrainerne som skal redde Galleberg skole og Eidsfoss barnehage fra nedleggelse?

KS Konsulent har akkurat utarbeidet et forslag til en lenge etterspurt og etterlengtet barnehage- og skolebruksplan, som har som mål å skulle gi en langsiktig strategi og gode vurderinger for et best mulig beslutningsgrunnlag for framtidige prioriteringer og valg innen barnehager og skoler.

Et kunnskapsgrunnlag med mye tallmateriale, både historisk og i framskrivninger, er en del av grunnlaget. Planen på 125 sider er nå sendt på høring til alle mulige instanser innen disse sektorene.

Går vi rett til konklusjonene og anbefalingene fra KS Konsulent, ser vi at de er veldig sammenfallende med det som gjennom år har ført til fakkeltog og engasjement både på Galleberg og i Eidsfoss.

LES Erik Undseth: – Jeg vil frakte nødvendig utstyr til Ukraina, og slitne flyktninger hjem igjen

Rapporten konkluderer med at kapasiteten flere steder i barnehagene og skolene ser ut til å være på feil sted i forhold til framtidig behov. Størst vekst i Holmestrand, og et ekstra stort press på Gullhaugområdet, men mest ledig kapasitet i Sande og Hof. Også ungdoms-skolen på Gjøklep kan gå mot svært trange tider i forhold til framtidige elevkull, sier rapporten.

«vi vet ikke hvor mange som kommer»

Som vi har sett i siste års budsjettforslag anbefales det i rapporten å legge ned Galleberg skole, og fordele elevene på Haga og Kjeldås skoler for å spare ti millioner.

Det anbefales også å legge ned Eidsfoss barnehage, dersom ikke en drastisk endring skjer i barnetallene. Nettopp drastisk kan det sies å bli når tidligere Hof fengsel og Svein Hannevold ønsker å tilby inntil 160 plasser for flyktninger i den tidligere anstalten. Og han er også villig til å kjøpe en buss for å bøte på det elendige offentlige busstilbudet i Hof.

Formannskapet gikk også i denne omgang inn for mottak av 55 flyktninger, og vi vet at det er hovedsakelig kvinner og barn som kommer fra Ukraina.

Men vi vet ikke hvor mange som kommer, og som vil komme på eget initiativ via kjente eller på andre måter. Uansett kan det brått bli behov for både ekstra skoleplasser, barnehageplasser og andre tilbud både i Hof og ellers rundt om i kommunen.

LES Vasil (13) flyktet fra krigen i Ukraina: - Jeg ble redd da bombene kom nærmere

Uavhengig av dette er FAU på Galleberg med leder Ragnhild Bakke i spissen aktiv sammen med forslagsstillere til arealplanen om boligbygging nord i kommunen for å trygge skolens eksistens.

Sammen med alt som skjer av omskiftninger akkurat nå, sammen med den enorme befolkningsveksten kommunen hadde i fjor, og som ser ut til å fortsette, ja, så er det betimelig å spørre om en barnehage- og skolebruksplan nærmest kan bli uaktuell, før den i det hele tatt har rukket å være aktuell?