Vil oppheve forbudet mot vannscooter

Av

Kommunedirektøren vil oppheve forbudet mot vannscootere i Holmestrand. Årsaken er at Fylkesmannen tidligere har opphevet et tilsvarende forbud i gamle Sande kommune.