Vil motivere ungdommen til å starte opp selv: – Dette faget er nok en viktig del av framtiden

På Gjøklep ungdomsskole er alle trinn i arbeidslivsfag nå i gang med elevbedrifter. Torsdag fikk de besøk av både næringssjef, ordfører og leder for næringsforeningen for litt ekstra inspirasjon til prosjektene sine.