Argumentet fra Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP) er at en videre skjebne for den sammenslåtte fylkeskommunen bestående av tidligere Vestfold og tidligere Telemark må bestemmes av folket. Han ønsker å få til en folkeavstemning der spørsmålet skal være en videreføring av reformen eller «brexit».

LES Miljøfyrtårn ganger tre på en dag i Holmestrand

I fylkestinget tirsdag 9. november fikk han svar på sitt spørsmål fra fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp), som vil be administrasjonen legge fram en sak til neste møte 14. desember, om det er mulig å få dette til innenfor fristen, for den er kort.

Da Ap og Sp overtok regjeringsmakten, og kom ut av forhandlingene i Hurdal, sa de om sitt valgløfte at fylkeskommuner som ønsker å reversere sammenslåingen må søke om dette innen 1. juli, men nå har fylkespolitikerne blitt satt i tidsklemma. Fristen er framskyndet med tre måneder, til 1. mars.

LES 400.000 kroner per meter: – Dette er en komplisert veibygging

Det vil si at en avgjørelse om folkeavstemning og hva denne skal inneholde, forberedelser, gjennomføring, politisk vedtak og eventuell søknad om splittelse. Alt skal skje på to og en halv måned, med julefeiring i mellom. Det kan bli mer enn trangt. Men det kan gå.

At skilsmisse brukes som metafor på en eventuell oppsplittelse til to fylker igjen får politikerne til å bruke både ekteskap og parterapi når de argumenterer for det ene eller andre.

– For tidlig å skilles når vi knapt har vært sammen, sa Hans E. Askjer (KrF) i fylkestinget.