Vil kompostere avfall på Lørdal gård på Sundbyfoss

Kompostering av sauemøkk sammen med matavfall og biokull i ranker utendørs. Det er planen hos Tone Almehagen og Tore Felin på LørdaL gård.