Holmestrand: For det er ingen tvil om at sentrum får en økt belastning, og flere utfordringer med trafikk og andre ting, når Nyveien stenger kanskje opp i mot to år, når den nye fylkesveien trolig fra årsskiftet skal bygges.

– Men det er mange måter å se det på. Vi kan grave oss ned i negative tanker rundt det, eller vi kan gjøre det mest positive vi kan ut av sitasjonen, sier Rune Bergquist.

Han ledet møtet, som samlet cirka 25 på Bella Vista til idélufting, informasjon og dannelsen av ei ny sentrumsgruppe, som skal koordinere informasjon, kommunikasjon, årskalender og aktiviteter gjennom sommeren og den nevnte byggeperioden for ny vei.

LES 93 boliger i sentrum skal støyskjermes

Ny sentrumsgruppe

Etter møtet består den nye sentrumsgruppa av:

Malin Malin Erichsrud - Cubus, Rune Bergquist - Intersport, Ellen Matre - Leketorget, Tine Nielsen - Elon, Unni Nummedal Sveberg - Amedia Salg og Marked, Janne Henriksen - Traktern og Jeanette Wang - Gullsme'n.

Gruppa skal om kort tid møtes for å konstituere seg, det vil si fordele noen roller, som leder og annet, og for å se videre på de innspillene som kom opp under møtet.

På møtet stilte også biblioteksjef Stina Åmo opp. Hun ønsker å være en ressursperson, som sentrumsgruppa kan spille på både når det gjelder informasjonsflyt og aktiviteter. Uteområdet foran biblioteket ble blant annet omtalt som aktuelt blant annet til små markeder og annet, slik at ikke alt som skal skje må foregå på brygga, men også steder nærmere butikkene i Langgaten.

Biblioteket kan også være aktuelt sted som møteplass for den nye gruppa.

LES Traktern har åpnet dørene: – Gleder oss til å bli kjent med folk og byen

Trenger noe felles

– Det er lenge siden vi har vært samlet på denne måten. Ikke minst har pandemien satt begrensninger. Nå mener vi tiden er inne for å få til mer felles. Vi trenger å holde i et tau som vi kan dra i samme retning, og det har de siste årene kommet flere nye drivere inn i sentrum. Dette kan være en god timing for å dra i gang igjen både for 2023, 24 og gjerne lenger, sier Bergquist.

Han skisserte noen punkter for det videre arbeidet, som butikkgruppa kan begynne å jobbe med, men understreket at det viktigste nå er å få til noen felles holdninger til hva en levende by kan bety, så får konkrete aktiviteter, dager og helger komme etter hvert som ideene materialiserer seg koordinert med hvilke aktiviteter som byen ellers skal ha gjennom året.

Daglig leder i Holmestrand næringsforening, Line Mobråthen Rygh, var også til stede, og hun informerte om næringsforeningens involvering i forhold til veibyggingen, den pågående næringsplanen og kommuneplan, og hun inviterte sentrumsdriverne til et tett samarbeid og dialog framover i forhold til sentrumsutviklingen.

Store og små arrangementer

Nevnt ble allerede spikrede arrangementer som det er mulig å lage tilleggsaktiviteter til, som under Holmestrand Maraton i april, Skagen Race i mai, kulturfestivalen og pride- arrangementet i juni, Holmestranddagen og Hollenderseilasen i august, julegrantenning og andre mindre arrangementer gjennom året.

Flere ideer ble luftet, men det mest konkrete av liv og røre nå snart er at Olsenbandens skuespillere rører på seg igjen.

– I forbindelse med at «Olsenbanden jr. på Cirkus», som Byteateret setter opp i april, vil vi lage litt liv og røre i butikkene, allerede til helgen faktisk, men også to helger i april. Det trenger ikke alltid være så stort, men moro at det skjer litt, sier byteaterets Vibecke Engø Jensen, som heller ikke ser det som umulig å få til et lite «sirkustog» i forbindelse med premieren.

LES Sjønært er populært: – Nå starter vi å bygge andre trinn ved Strandholmen