Vil ha mer forutsigbare regler for fortetting: – Krevende å praktisere det rettferdig

I tillegg ligger det an til begrensninger på garasjestørrelse, og små boligprosjekter kan slippe unna lekeplasskrav.