Vil gjerne gjøre jernet mer attraktivt

Av

Jernverksmuseet skal bli enda mer synlig og mer spennende for turistene som gjester Eidsfoss. Allerede til høsten vil du se små endringer.