John Erik Bruun Olsen bød på seg selv i 70-årslaget på Biorama – ikke minst med sin nykomponerte Holmestrand-vise.