Jarlsberg-journalist Arne Vidar Stølan fikk reddet en torsk som hadde satt hodet fast i en plastbeholder i havnebassenget i Holmestrand.