"Hilsen til Holmestrand" var ikke blitt hørt siden den ble fremført i Jan og Oddveig Halvorsens bryllup i 1967. Så tok "Siste Utvei" den opp igjen. Hør sangen her!