Smakebit på Holmestrand Ungdomskorps fremføring av den ganske ukjente Lennon/McCartney-komposisjonen "Thingumybob" fra 1968. (Del 1 av 2)