– Vi vil ha mer turvei i den nedlagte jernbanetraséen, sier Svein Hvidsten

Trim-syklist Svein Hvidsten synes det er synd at den nedlagte jernbanetraséen sør for Holmestrand ligger ubrukt.