Vi trodde på nytt fengsel, men gradvis gikk troen over til tvil. Da beskjeden denne uken kom om at Grellandfengselet, som skulle skape ny giv rundt Hillestad, skaffe mer enn 200 arbeidsplasser og gi Holmestrand massevis av synergieffekter; da den beskjeden kom, var det nærmest som et skuldertrekk.

De fleste hadde uansett mistet trua på de vidløftige planene fra år tilbake. Og det har vært mange runder i saken.

– Å gi håp om fengselsetablering på Grelland er ikke bare et fagert valgløfte fra FrP, slik blir det, sa en skråsikker Per Sandberg i 2015. Han kunne fortelle at han hadde sittet som leder av justiskomiteen på Stortinget, og fulgt saken lenge.

LES 2,1 millioner kroner til lokalt næringsliv i koronatid:– Helt friske penger

– Konsekvensutredningen som kommer, forhåpentligvis i høst eller før jul, vil vise at Grelland er en meget bra plassering av et nytt fengsel, sa han, og la til at han sto langt friere til å uttale seg enn justisminister Anders Anundsen, og at han var glad for at det nå endelig skulle skje noe.

Det syntes vår lokale representant Vegard Mork lød som god musikk.

Nesten fem år før det sa regionleder for Fengselsstyret, region Sør, Bjørn Krogsrud at det var ny fart i planene om å etablere et helt nytt og stort lukket fengsel i nordfylket, og at Justisdepartementet hadde satt ned ei utredningsgruppe for å se på lokalisering og prosjektering.

Og vi kan gå videre bakover for å finne starten på fengselssaken.

Men nå ti år etter låser vi fengselsdøra på Grelland og kaster nøkkelen.

Det ble dessverre med løftene.

LES – Vi kom fram til at Holmestrand manglet et tilbud for dem som trenger litt ekstra plass