Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger ikke flere uføre

Pandemi og krisetid blir toppet negativt ved at antall ledige og uføre øker. Særlig bekymringsfullt er det at økningen er stor blant de yngste over 18 år.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vestfold og Telemark er det fylket med prosentvis flest unge uføre. Det vil si blant de mellom 18 og 30 år.

Men det er et høyt tall for de øvrige også.

Ved utgangen av 2020 var det 34.700 personer mellom 18 og 67 år i Vestfold og Telemark med uføretrygd. Vi trenger ikke flere uføre nå, og i hvert fall ikke blant de unge. De trenger vi å få ut i arbeid.

Det må føles fortvilende å være ufør, med mulighet for jobb i en redusert stilling, kanskje ha igjen 40 av de yrkesaktive årene, men likevel ikke få den jobben du kan klare. Slike, og mange andre varianter av det å være i uførestatistikken er det mange eksempler på, men disse sier ikke statistikken noe om.

LES Etter koronaen, kommer mangel på kvalifisert arbeidskraft

34.700 var tallet ved utgangen av 2020. Hva er antallet ved utgangen av koronaen, mot slutten av 2021, i 2022 eller 2023? Det vet vi ikke, men det er ikke usannsynlig at vi dessverre vil se en merkbar økning.

«Den tiden bør mange bruke veldig godt»

Mange bedrifter har klart seg bra gjennom pandemien, mange har slitt hardt, og for noen har det blitt for tøft.

Jarlsberg meldte om en konkurs denne uken, og flere konkurser er ventet i tiden som kommer. Det betyr flere i ledighetskøen.

Det tar tid å bygge opp igjen og bygge nytt. Den rekordstore ledigheten vi har sett på over 200.000 vil gå ned, men det vil ta tid, og mange må regne med å omstille seg. Nav har pekt på et økende problem. En stadig større andel av de ledige har ikke fullført videregående skole, samtidig som bedriftene i større grad etterspør kompetanse.

Det gode rådet er å bruke omstillingstiden mange er inne i til å bygge opp sin egen kompetanse gjennom kursing og utdanning. Det tetter et gap i arbeidsstyrken mellom tilbud og etterspørsel.

Havner man først utenfor er det ikke like enkelt å komme inn i igjen. Mer tyngde i ryggsekken kan gjøre noe med det.

LES Da 30 ansatte gikk ut døra med pc-en under armen 12. mars: – Det ble en veldig spesiell dag

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.