Den omtalte mobbesaken i Jarlsberg Avis peker på et behov vi håpet vi ikke trengte. At 50 elever opplever mobbing er 50 for mye. At én elev opplever at mobbing ikke tas på alvor er én for mye. Derfor ønsker nye Holmestrand FrP at nye Holmestrand kommune får et eget mobbeombud.

Det å oppleve mobbing føles ofte ensomt. Både som barn, som ung og som forelder så oppleves mobbing som en ekstrem situasjon. Spørsmål svirrer i hodet. Hva kan jeg gjøre? Hvor kan jeg få hjelp? Dersom saken ikke følges opp videre, hvem skal hjelpe meg? Kanskje den verste følelsen å ha som en forelder, er når man vet at sin kjære sønn eller datter ikke har det bra.

Nye Holmestrand FrP har en nullvisjon når det gjelder mobbing. Mobbing burde ikke være et problem, men dessverre ser vi at det fortsatt er mobbeproblemer.

For at foreldre og barn skal være sikre på hjelp og veiledning i en slik situasjon så ønsker nye Holmestrand FrP å opprette et mobbeombud i den nye kommunen. Det vil si en person som kun har som jobb å hjelpe og ivareta de som er utsatt og føler seg utsatt for mobbing.