Vi minnes og hedrer de som ofret sine liv og gjorde en innsats for fred og frihet i Norge og norske veteraner for innsats internasjonalt i fredens tjeneste.

Direkte i eller som følge av krigshandlinger under andre verdenskrig mistet over 10.000 norske kvinner og menn livet. Av disse var det mer enn 1.300 fra Vestfold, herunder 95 fra de nordligste kommunene i Vestfold, herav 60 krigsseilere.

I alt var det mer enn 8.600 krigsseilere fra Vestfold. Fra det som nå er den store kommunen Holmestrand kom vel 250. Til tross for deres innsats fikk de etter krigen en ufortjent dårlig behandling. Nå er det knapt noen igjen.

Etter krigen har Norge sendt kvinner og menn ut i internasjonal tjeneste, militære eller sivile, med fredsbevarende, fredsopprettende, statsbyggende eller humanitære oppdrag. Mer enn 100.000 nordmenn har deltatt i slike operasjoner med betydning for fred og humanitære forhold. Også slike tjenester har vært krevende. Noen har ofret sine liv. En god del har hatt påkjenninger som vi i ettertiden ikke umiddelbart ser.

Våre veteraner fra internasjonal tjeneste har stilt opp. Nå må vi bidra til å støtte og ta vare på våre veteraner. Også her i Holmestrand har vi en rekke veteraner.

Kommunestyret i Holmestrand vedtok i fjor en veteranplan for å gi veteranene den anerkjennelse og støtte de og deres nærmeste fortjener. Arbeidet er i oppstartsfasen og krever fortsatt engasjement. I tilknytning til 8. mai hadde historielag, museumsforening, sjømannsforening og forsvarsforening planlagt arrangement. Men dessverre har situasjonen de siste 15 månedene forhindret gjennomføringen. Så vidt jeg forstår: ordfører legger i dag ned krans på minnesmerkene.

I takknemlighet minnes og ærer vi de som ofret sine liv for frihet og fred, under og etter krigen.

En stor takk også til de mange, mange som stilte opp og kjempet, og ellers bidro til et fritt og fredfylt Norge. Mange led påkjenninger vi knapt kan forestille oss. Anerkjennelse også til alle veteraner som har representert Norge i internasjonale operasjoner, også av betydning for freden.