Holmestrand Høyre kjører hardt etter beste evne å fremstille eiendomsskatten som en smal sak. Det meste ordner seg med strukturgrep. Og i deres valgprogram viser de til eiendomsskatten skal reduseres og den skal fjernes, men det står ingenting om når.

Jeg skulle selvfølgelig ønsket et scenario hvor vi ikke trengte inntekter eller eiendomsskatt, men i dag er dette ikke noe tema og det viser også Høyre til. Dersom det hadde vært enkelt, hadde selvsagt Holmestrand Arbeiderparti stemt sammen med Høyre. Da ville denne nye skatten kunne fjernes umiddelbart.

Men begge partiene og andre vet at dette ikke ble utfallet av årets budsjett, der vi faktisk fikk en økning, og vi styrer etter Høyres budsjett som ble vedtatt. Med et nytt felles vedtak om reduksjon i eiendomsskatten i junimøtet er vi tilbake til samme beløp som Holmestrand Arbeiderparti hadde i budsjettet sitt i desember, det viser at vi traff godt, når det gjelder promille og bunnfradrag.

Holmestrand Arbeiderparti går til valg på at vi vil prioritere trygge offentlige tjenester til våre innbyggere, og da særlig innenfor områdene oppvekst, omsorg og mestring. Vi vil at innbyggere i Holmestrand skal oppleve trygghet for disse tjenestene, og vi er forberedt på å synliggjøre at eiendomsskatten går til nettopp dette.

De partiene som går til valg på å fjerne eiendomsskatten bør også fortelle velgerne sine hva de skal kutte av tjenester og legge ned for å klare det. Først da kan velgerne se konsekvensene. Holmestrand Arbeiderparti anser at nærskoler, aktivitetssentre, bibliotek, frivilligsentraler og fritidsklubber er viktig å ha der folk bor og går til valg på å beholde det slik det er i dag.

Vi vet at det trengs flere sykehjemsplasser, vi trenger å oppgradere våre barneskoler og vi vet at det trengs flere fagutdannede ansatte innen både skolesektoren og helsesektoren og i våre barnehager.

Det skjer ikke helt av seg selv, og det vil koste penger.

De enkle løsningene på kort sikt finnes dessverre ikke, og det er ikke slik at eiendomsskatten bare kan fjernes uten at det får konsekvenser for noen. Spørsmålet er bare hvem det får konsekvenser for, og hvordan det vil merkes i hverdagen. Det sier høyresiden at vi skal få svar på etter valget.

Jeg kan med sikkerhet si at kommunene i Norge stort sett er underfinansiert fra Løvebakken med tanke på alle lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver, som forventes løst. Dette uavhengig hvilke parti som har regjeringen. De fleste kommunene har fått for lite penger og får fortsatt for lite penger.

Holmestrand ligger langt under gjennomsnittskommunen i inntekter fra staten, og eiendomsskatten kompenserer for dette. Det er hele 258 av 356 kommuner i Norge som har e-skatten på boliger og fritidsboliger, det sier oss at overføringene fra staten er for små.

Vi har vært med på å innføre eiendomsskatt, noe vi har hørt gjennom de siste årene og vi tar ansvaret for den beslutningen, og vi tar også ansvar for det ved hvert eneste budsjett fremover.

Vi har også vist evne til å omstille og effektivisere og har blant annet tatt ned kostnadene til administrasjon med 42 millioner (akkumulert) etter sammenslåing.

Trygg styring betyr både god kontroll på økonomien OG gode tjenester til folk!

Holmestrand Arbeiderparti går for, at vi holder eiendomsskatten på samme nivå som i dag og ønsker ikke å øke e-skatten i kommende budsjett. Innbyggerne skal få forutsigbarhet, og ikke minst vite at inntektene går til felles goder, fra «vugge til grav» prinsippet. På sikt ønsker vi halvering ut fra dagens nivå og ønsket er selvfølgelig å avskaffe e-skatten, noe alle partier vil.

Så oppsummert; vi kan rope om all mulig effektivisering, men så lenge oppgavene øker, renten flyr i været, strømprisen går til værs, er det ikke rom for ytterligere reduksjon av inntektene.

Det handler om prioriteringer - trygg styring og gode tjenester der folk bor!