Vi blir stadig flere – og 25.000-tallet blinker i det fjerne

Folketallet øker i Holmestrand, og nærmer seg sakte, men sikkert 25.000.