Vestfoldbanen var stengt i flere timer mellom Tønsberg og Holmestrand

Det var feil på en sporveksler.