Nå blir det enda mer buss for tog

Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

NSB skal bruke 1,2 milliarder kroner på buss for tog fram til utgangen av 2020.

DEL

(Sandefjords Blad) [Dagsavisen]  Nylig inngikk NSB kontrakter med nærmere 40 busselskaper fra Mandal i sør til Kabelvåg i nord om dette.

– Kontraktssummen er større enn tidligere, da det tas høyde for mye vedlikeholdsarbeid de neste årene, opplyser kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB Persontog til Dagsavisen.

– Hvordan er utviklingen når det gjelder behovet for buss for tog?

– NSB ser at behovet for buss for tog på planlagte avvik er økende. Dette har sammenheng med Bane NORs utbygging, utbedring og vedlikehold. Når det gjelder oppståtte avvik håper vi at de skal synke framover i tråd med forbedringene som gjøres, svarer Lundeby.

Over 80 bussperioder

Det blir over 80 totalbrudd på jernbanestrekninger som vil innebære buss for tog i løpet av 2017. Disse periodene vil vare i fra ti timer til seks uker, opplyser kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Bane NOR .

– Vi skal utføre mange oppgaver, i hvert fall på nivå med fjoråret, forteller han.

Arbeidene omfatter både vedlikehold, fornyelse og bygging av nye anlegg, slik som forlengelse av krysningsspor.

– De fleste av periodene med buss for tog blir på mellom ti og 48 timer, mye av det natt til søndag og i forbindelse med helger. Men det blir også sommerstengt i seks uker ved Oslo S, fortsetter Bakken.

– Hvor blir det buss for tog?

– De meste av dette blir i Osloområdet hvor både trafikken og slitasjen er størst. Men det blir også en del andre steder, som på Bergensbanen, Sørlandsbanen og Dovrebanen. Vi setter dessuten i gang med elektrifisering mellom Trondheim og Steinkjer og arbeidet med nytt signalanlegg mellom Sandnes og Stavanger.

– Når blir de ferdige?

Willy Frantzen, styreleder i Pendlerforeningen Østfold og Follo, reagerer med stor forargelse på at det blir enda flere bussturer for NSB-passasjerene.

– Når skal de bli ferdige med å bygge? Kan vi få en sluttdato? spør han.

– Det som er det store problemet i dag er at hvert enkelt prosjekt tar altfor lang tid fordi myndighetene ikke er villige til å låne de pengene som trengs for å bygge ferdig med en gang. Vi kunne ha vært ferdige for lenge siden!

Vi er ikke glade for å forstyrre togreisende på denne måten, men vi gjør det for å få en stabil bane og unngå tekniske feil.

Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i NSB Persontog

Follobanen og Ringeriksbanen er bare to eksempler på at det virkelig kan ta lang tid å bygge jernbane i Norge. Allerede på slutten av 1980-tallet kom den første rapporten om behovet for økt kapasitet på strekningen Oslo - Ski. Nå er målsettingen å bli ferdig med de 22 kilometerne innen utgangen av 2021.

Ringeriksbanen var del av NSBs landsplan allerede i 1922. På 1960-tallet regnet mange med at banen ville bli ferdigstilt, uten at så skjedde. Nå håper regjeringen at de 40 kilometerne kan stå klare for bruk i løpet av 2024.

Men selv når all nybyggingen etter hvert er unnagjort, vil det fortsatt bli buss for tog, påpeker Kjell Bakken i Bane NOR.

– Vedlikehold må vi drive med. Det er en evigvarende sak.

– Usynlige

Den nye organiseringen av jernbanen i Norge med Jernbanedirektoratet og Bane NOR, har så langt ikke bidratt til å gi Willy Frantzen tro på at bedre tider vil komme for pendlerne.

– Jeg skulle gjerne vært enda klarere i min kritikk av forholdene, men jeg vet ikke lenger hvem jeg skal kritisere i og med nyorganiseringen, sier han.

Samtidig reagerer Frantzen på lite oppmerksomhet rettet mot dem som virkelig er viktige i denne sammenhengen – passasjerene.

– De forteller at det er togene som blir forsinket, ikke pendlerne. De gjør menneskene usynlige.

– Hvordan er det å reise med buss i stedet for tog?

– Det tar lenger tid, ikke minst i rushtida, og hverdagen blir mye mer usikker fordi bussene kan bli forsinket på andre måter også, som ved ulykker. Og så handler dette også om miljø, men det har de fleste glemt.

– Vi er ikke glade for å forstyrre togreisende på denne måten, men vi gjør det for å få en stabil bane og unngå tekniske feil. Slike ting skaper også ergrelse, kommenterer Bakken.

For bare noen dager siden inngikk Jernbanedirektoratet og Bane NOR en rekke avtaler vedrørende planlegging og bygging av nye strekninger og anlegg for til sammen 48,5 milliarder kroner. Totalt 58 prosjekter er omfattet. Det er også inngått en avtale om drift og vedlikehold av eksisterende jernbanenett på om lag 6 milliarder kroner for inneværende år. (ANB)

Derfor blir det buss for tog:

  • Bane NOR kan opplyse om en rekke prosjekter som kan utløse behov for buss for tog.
  • Blant mye annet jobbes det med mange små og store planprosjekter, med utbyggingene i intercityområdet som de mest omfattende.
  • Dette innebærer bygging av moderne dobbeltspor på strekningene ut fra Oslo til Lillehammer, Skien, Halden og Hønefoss.
  • Det pågår dessuten en rekke prosjekter som skal bedre kapasiteten og forholdene på stasjonene.
  • Blant de store prosjektene som allerede er under bygging, finner vi den 22 kilometer lange Follobanen (ferdigstilles i 2021), den 22,5 kilometer nye banen mellom Farriseidet og Porsgrunn (åpner i 2018), ny tunnel gjennom Ulriken på strekningen Bergen - Arna (åpner i 2021) og omfattende arbeider mellom Trondheim og Steinkjer (ferdigstilles i 2018 og 2023).

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.