Verdens beste land – eller?

Vi har som nasjon lite å klage over, selv om ulikhetene også her kan være store. Vi både rosemaler og svartmaler med samme pensel.

DEL

MeningerVi har akkurat hengt finskjorta, bunaden og flagg tilbake i skapet etter en meget flott 17. maifeiring, sett i betraktning av de spesielle forholdene som har rådet. Mange har tatt til orde for den beste 17. maifeiringen noensinne, bare en uke etter at vi kunne markere 75-års frihet.

Den store hyllesten av nasjonaldagen, samhold, kreativiteten i alle alternative feiringer rundt om, og alle de flotte ordene om hvor heldige vi er som bor i Norge. Det står i sterk kontrast til bildet som ble tegnet bare fem dager før. 12. mai ble revidert nasjonalbudsjett lagt fram av regjeringen. Da var det ikke mye positivitet å finne i det som ble foreslått og omtalt fra de ulike departementene.

Det er naturlig nok tiden vi er inne i som gjør det. Alle har noe å si og mene om sin spesielle situasjon akkurat nå, og framover. Jarlsberg har aldri før mottatt så mange eposter om ett tema, som om revidert nasjonalbudsjett i år. Uten at det er gjort en fintelling, så dumpet det inn over 100 eposter til lokalavisen denne dagen og dagen etter, med kommentarer til tallene i revidert budsjett.

I ettertid, når omtalen av disse to dagene ses opp mot hverandre, skulle en ikke tro at det er det samme landet, med verdens heldigste innbyggere, som står fjellstøtt rygg mot rygg i samhold og med samarbeidsvilje og dugnadsånd.

«det dumpet inn over 100 eposter»

Uten å ha finlest alt som kom på mail rundt revidert nasjonalbudsjett, så var det sist tirsdag sterke ord om krisetiden som: skuffet og bekymret, beksvart framtid, ubenyttede muligheter, usikkerhet og rasering. Og videre formuleringer som: – det verste ligger foran oss, regjeringen fortsetter å skape usikkerhet, vi krever trygghet for arbeid og helse, behov for mer stimulans, regjeringen har mistet kontrollen – og ingen helhetlige løsninger i sikte.

Huff og huff.

Dette var bare et lite utsnitt av det som preget kommentarene og budskapene fra opposisjonspartiene, organisasjoner og ulike forbund, før festtalene fem dager senere.

Kontrastrike dager.

Selvfølgelig er dette en del av spillet. Det skal være slik at opposisjonen ikke er fornøyd med særlig mye, har bedre løsninger enn de som styrer og bruker dette for alt det er verdt politisk. Og bransjeorganisasjoner, kultur, idrett og andre skal alltid ha større lommer som kan romme mer enn det de har fått og får, men det er også greit å stoppe opp litt for å dvele ved alle kravene som det reviderte budsjettforslaget møtes med, etter at verdens rikeste land har pøst på med kontantstøtte, koronahjelp og krisepakker i flere hundre milliarders-klassen i flere uker.

Det skal mye til for å mette en befolkning i et land som har blitt vant til å forsyne seg fra buffé.


Artikkeltags