Holmestrand: – I høst har Kirkens Bymisjon inngått en avtale med Holmestrand kommune og hatt samtaler med Holmestrand menighet om etablering av et lavterskeltilbud i Holmestrand sentrum.

– Vi kan med stolthet og entusiasme nå si at vi etablerer oss i Holmestrand. Vi kommer til å jobbe i tiden fremover med å finne egnede lokaler og få på plass ressurser til å drive arbeidet sier Pladsen.

Imponert over byen

– Vi er imponert over Holmestrand kommune og det samarbeidet de inviterer til. Vi er glade for å stå sammen med dem, sier han.

Rådmann Thor Smith Stickler sa til bystyret onsdag at dette skulle være en åpen cafe på dagtid, og at tilbudet kunne innebære arbeid, sysselsetting og aktiviteter for vanskeligstilte, ofte mennesker innen rus.

– Kirkens bymisjon vil etablere seg sentrumsnært og de vil være arbeidsgiver for de på tiltaket. Kommunen bidrar med etableringstilskudd som dekkes av prosjektmidler, og vi forutsetter statlige tilskudd videre. Dette er et frivillighetsprosjekt, sa han.