Vekst i andre trossamfunn enn kirken: 1.557 fra Holmestrand

Av

Andelen innbyggere i andre tros- og livsynssamfunn enn den norske kirke, øker over hele landet. I Holmestrand er andelen fortsatt mindre enn «normalt»