(Sande Avis)

Fra fredag 26. mai til tirsdag 30. mai blir det arbeid langs sporet på natten, når det er stans i togtrafikken.

Det melder Bane Nor. Nattarbeidet vil foregå mellom Skoger og Holm i Sande.

Årsaken til arbeidet er behov for oppgradering av kontaktledningsanlegg og nytt autotransformatoranlegg på strekningen.

– I arbeidet vil det blant annet bli benyttet skinnegående spesialmaskin (kraner og boretog). Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men med kortvarige perioder med kraftigere støy, opplyser Bane Nor.

De forklarer at det av praktiske og sikkerhetsmessige hensyn er nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken mens arbeidet pågår.

– Vi beklager de ulemper arbeidet kan medføre, skriver Bane Nor.