Det er veldig mange elever som uttrykker at de vil ha varm skolemat. Dette har ført til at det har blitt diskutert veldig mye, og det har gitt mange syn på akkurat denne saken for veldig mange politikere, elever, og elevenes foresatte.

Jeg er selv elev, og syns at vi burde ha varm skolemat.

Hjernen og kroppen trenger energi for å utføre fysiske oppgaver, og ikke minst for å lære. Den varme skolematen hjelper elever med å komme seg gjennom skoledagen og alt dette blir lettere.

Nå i dag er det bare en av fem elever som spiser frokost hjemme før skolen. En annen ting jeg har sett på som et problem, er at mange ikke heller rekker å lage seg niste. Det kan føre til at det blir en problemstilling der eleven eller elevene trenger å få mat fra de andre i klassen, for at de skal klare resten av skoledagen.

Hvis vi hadde fått varm skolemat, ville dette problemet for meg og mange andre ikke eksistert.

Jeg vil også konstatere at varm skolemat generelt gir en bedre følelse, og at det gir flere fordeler enn de vanlige alternativene som du kan få med deg, som niste. Forskning viser også at denne typen skolemat øker konsentrasjonen til elevene, og det kan føre til at elevene jobber bedre i timene og lærer mer.

Siden det er så mange syn på denne saken, så syns jeg at det er vanskelig å finne en løsning. Etter det jeg har sett, så er det mange muligheter som regjeringen kan prioritere å sette seg inn i, det er en av grunnene til at det er vanskelig.

Det er mange meninger som er kort sagt stikk motsatte og derfor diskuteres det fortsatt.

Jeg kan selv ikke svare på hvordan regjeringen burde ta hånd over dette, fordi jeg ikke er en ivrig politiker.

Min konklusjon er at regjeringen burde ta det rolig, og prøve å finne en løsning som kan ta hånd over denne mildt sagt inn påtrengende situasjonen.