HOLMESTRAND: For snart tre uker siden ble Jan Petter Bonde kjørt ned og drept i Fossveien. Føreren er blant annet siktet for uaktsomt drap etter hendelsen.

Hensynsløst

Gjennom mange år har beboere i Fossveien opplevd hensynsløs råkjøring i sitt nære nabolag. Gjennom mange år har de også henvendt seg til politiet og Holmestrand kommune om saken.

LES OGSÅ: Sterke reaksjoner fra beboere i Fossveien etter dødsulykke

Jarlsberg har fått innsyn i korrespondanse mellom Holmestrand kommune og beboere i Fossveien.

Seinest 26. august i fjor skrev beboer Nicolai Walle til Holmestrand kommune, med bønn om fartsreduserende tiltak i Fossveien.

Ble selv påkjørt

– Jeg har tidligere sendt inn ønske om fartsreduserende tiltak på denne strekningen, men fikk beskjed om å forsøke igjen seinere. Nå har det gått noen år siden jeg sendte forrige forespørsel, og jeg håper med dette at strekningen kan bli trygg å ferdes på i fremtiden, skrev Walle.

– Jeg håper også at Holmestrand kommune ikke må gjenta historien fra Sande. Der ønsket flere tiltak i Dyegaten, men fikk avslag. Tiltakene ble først gjennomført etter at det hadde gått alvorlig galt, og en liten gutt på fire år ble meid ned og nesten mistet livet. Det er en dyr pris å betale for et par fartsdempere, påpekte Walle.

Den lille gutten på nesten fire år var forøvrig Walle selv.

LES OGSÅ: Sju trafikkdrepte i mars – to i Holmestrand

– Vanskelig

5. september i fjor fikk Wallle svar fra Holmestrand kommune.

– Fossveien er en forholdsvis smal vei og det lar seg vanskelig kjøre over 50 kilometer i timen her. Videre så er Fossveien ikke gjennom boligfelt. I høyt trafikkerte boliggater ville vi ha vurdert å lage fartsdempere, uttaler kommunens saksbehandler i sitt svarbrev.

Ordlyden i brevet er gjengitt i utdrag.

Opptil fire autovern-stolper i Fossveien ble kuttet tvers av i det voldsomme sammenstøtet 27. mars.

– Lite egnet til fart

Jarlsberg tar kontakt med saksbehandleren i Holmestrand kommune som skrev brevet.

– Det er vanskelig å luke ut slike trafikanter. Hver enkelt trafikant har ansvar for å følge stedlige fartsgrenser, sier saksbehandleren.

– Opptil fire stolper i autovernet ble kuttet tvers av i sammenstøtet. Det ser ut til å motbevise det du skrev om at det er vanskelig å kjøre raskere enn 50 kilometer i timen i Fossveien?

– Som sagt det er vanskelig å luke ut slike trafikanter. Det er ikke gjort målinger av fart i veien, men vi har iallfall kunnet påvise at veien er smal og lite egnet til fart. Det har ikke vært noen alvorlige ulykker der før, etter det vi har fått beskjed om. Vi har ikke fått mange klager fra beboere i Fossveien, og vi kan ikke belegge veier i hele kommunen med fartshumper. Men nå skal vi vurdere fartshumper i Fossveien, sier saksbehandleren.

Mangler

– Veien mangler veiskulder, lys, fartsreduserende tiltak og merking og framstår som mangelfull?

– Vi har ingen planer om å sette opp lys i Fossveien. Så må vi se om vi kan få satt opp fartshumper i veien, sier saksbehandleren.

Fornøyd foreløpig

Fossveien-beboer Geir Ragnar Granbakken sier seg fornøyd med det ordfører Elin Gran Weggesrud uttalte i tirsdagens Jarlsberg.

Ordføreren uttalte blant annet at fartshumper er et tiltak som skal vurderes.

Stadig for fort

– Men det haster. Det kjøres stadig for fort i veien her. Og nå er en ny vaskehall på gang i nabolaget. Vi frykter at det vil gi økt trafikk her, av større kjøretøyer. Vi vil gjerne ha en avklaring før vaskehallen åpner, sier Granbakken.

Kritisk til uttalelse

Han synes at kommunens utsagn om at det er vanskelig å kjøre fortere enn 50 kilometer i timen i Fossveien viser at mange ikke kjenner de lokale forholdene før de uttaler seg.