(Østlands-Posten)

Ved stortingsvalget i 2013 var det 855.255 personer, eller tre av ti, som forhåndsstemte. Det var en kraftig økning fra 473.000 forhåndsstemmer i 2005.

Mer populært

– Forhåndsstemming er blitt stadig mer populært. Vet vi hvorfor?

– En viktig grunn er at kommunene legger bedre til rette for forhåndsstemming. Det er for eksempel mulig mange steder å forhåndsstemme på kjøpesentre, trafikk-knutepunkter, i gågater og lignende. Dermed er det blitt lettere og mer tilgjengelig for innbyggerne, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Han forteller at kommunene har ansvaret for å annonsere forhåndsstemming, bestemme åpningstider og fortelle innbyggerne hvordan de kan forhåndsstemme.

– I år kan man altså forhåndsstemme fra og med torsdag 10. august til og med fredag 8. september, sier Sanner.

Alle kan forhåndsstemme

– Kan man forhåndsstemme hvor man vil?

– Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, uavhengig av hvor du bor. Det er en fordel, men ikke nødvendig, å ta med valgkortet. Men husk legitimasjon. Og etter fredag 8. september kan du kun stemme der du var folkeregistrert bosatt per 30. juni i år.

– Hvem passer det best for å forhåndsstemme?

– For eksempel hvis du har praktiske utfordringer med å stemme på valgdagen. Tidligere var det nok mange som var på reise under valget, som forhåndsstemte. Men hvis du for eksempel jobber i en annen kommune enn der du bor og er usikker på om tiden strekker til på valgdagen, da bør du vurdere å benytte muligheten til å forhåndsstemme.

Ingen angrerett

– Kan man angre på en avgitt forhåndsstemme dersom man endrer mening i løpet av valgkampen?

– Nei. Hvis du har forhåndsstemt, så har du stemt. En forhåndsstemme er like viktig og like alvorlig som å stemme på valgdagen.

– Kommer statsråd Sanner selv til å forhåndsstemme i år?

– Jeg vet om mange politikere som forhåndsstemmer. Det er jo greit hvis man skal være i Oslo og ikke i hjemkommunen på valgdagen. For min egen del vet jeg at jeg har god tid valgdagen, for da driver vi ikke valgkamp. Men hadde jeg vært det minste i tvil om jeg ville rekke det, så ville jeg ha forhåndsstemt.

Les også: Se! En politiker fra Oslo!