Cato er én av mange som forhåndsstemmer om dagen

Stadig flere benytter seg av muligheten til å få gjort borgerplikten raskere unna.