Derfor er SV kritisk til sentrumsplan-avtalen

Av

Annenkandidat Erling Sørlie (SV) ser en rekke uheldige sider ved saken.