Vaktselskap med 143 ansatte er konkurs

Konkurstallene for Vestfold i uke 24 er lave, men for ett selskap slår det spesielt hardt.