Utvider padleled til å gjelde hele Vestfold og Telemark

Norges første, sammenhengende padleled blir enda lengre når Padleled Vestfold nå utvides til Padleled Vestfold og Telemark – både i navn og omfang.