Ute av intensivbehandling etter utforkjøringen

Bilfører fikk bruddskader ved kollisjonen. Hendelsesforløpet er foreløpig ikke kjent.