Ulykkesgruppa undersøker dødsulykken utenfor Holmestrand

Håper å ha ulykkesrapporten ferdig i løpet av fire til åtte uker.