(Tønsbergs Blad)

Ulykkesobjektet havnet i midtrabatten. Det var kun nødetatene som benyttet og blokkerte de fire kjørebanene og veiskuldrene. Vi kom nordfra og ble stående fem kvarter på vent.

Jeg tillater meg å spørre: Hvorfor kunne politiet ikke, etter en nødvendig analyse av situasjonen, kunnet konsentrere alle nødetater om to kjørebaner i en retning eller en kjørebane i hver retning?

Ved å avstenge en i hver retning hadde man to kjørebaner pluss to brede veiskuldre til operasjonsområde. Ved å stenge begge i en retning ville man antakelig også hatt et tilstrekkelig areal til disposisjon. I begge tilfelle ville man kunnet opprettholde, om enn med mindre kapasitet, fremkommelighet for trafikantene.

En omdirigering til et av alternativene antar jeg ville vært mulig med de mannskaper og politibiler som ble disponert. Selvfølgelig måtte all trafikk stoppes i den korte tiden helikopteret var involvert, dog en liten del av hele blokaden.

LES OGSÅ: Full etterforskning etter ambulanseulykken: – Vi søker, sikrer og samler spor

Store tap

Mitt hjertesukk begrunnes i alle de timer og verdier som med mangel av en slik operasjon samfunnet gikk glipp av. Opp til fem kvarter for alle de hundrevis av personer som ble stoppet betyr et enorm samlet tap. Jeg formoder mange skulle til fly fra Torp. Ikke bare risikerte de ikke å nå flyet med alle de ulemper det representerer, men ventetiden uten å vite tidsperspektivet må være en stor psykisk påkjenning.

Dette var ved 11-tiden. Det er å anta at langt de fleste på veien da er ute i embets medfør – det være seg i det offentlige eller i privat sektor. Mange skulle i møter hvor øvrige personer også ble berørt. Dernest kommer alle de flere hundre nyttekjøretøy som ble stående. Lastebiler og trailere – for dem alle er tid ensbetydende med penger! Vanskelig å tallfeste, men betydelige beløp gikk tapt for samfunnet ved at trafikken ikke ble ledet forbi i går!

LES OGSÅ: Klare krav for snørydding av E18: – Umulig å ha veien bar og fri for snø til enhver tid

Ved mange trafikkulykker man har opplevd i et langt liv har jeg gjort meg samme refleksjoner. Hadde det vært mulig for politiet å prioritere fremkommelighet parallelt med de selvfølgelig viktigste oppgavene, å redde liv og helse og sørge for sikkerhet.

Jeg ber politiet gjøre en vurdering av mulighetene til å prioritere raskere fremkommelighet etter ulykker på våre veier.