Ulykke på Bispeveien i Holmestrand

Bilfører sovnet og havnet utfor veien.