Vil fortsatt åpne utsiktspunktet for befolkningen: – Omreguleringen går sin gang

Tross motbør fra naboer med advokat: Kommunen har slett ikke gitt opp «Fløyen»-planene.